Nauki ściesłe i przyrodnicze_Energetyczne trasy przesyłowe

                        Prąd – europejska sprawa?!

Scenariusze lekcji | Treści | Metody

Przesył prądu w Europie – konieczność transportu prądu od wytwórcy do odbiorcy

I. Wprowadzenie

Cała Europa zaopatrywana jest w prąd. Jak produkowany jest prąd? W jaki sposób jest transportowany w Europie? 

Zadanie:

W Waszym mieście powstała inicjatywa obywatelska. Mieszkańcy miasta chcą zapobiec przeprowadzeniu napowietrznej linii elektroenergetycznej (linia wysokiego napięcia), idącej od wybrzeża Danii i prowadzącej do Hiszpanii, wzdłuż granicy miasta. W ramach inicjatywy obywatelskiej mieszkańcy mają się wypowiedzieć za lub przeciw temu projektowi. Zanim jednak podejmiecie decyzję, chcecie zrozumieć, o co chodzi. Dlatego przygotujecie prezentację informacyjną dla  innych uczniów.

 

 
KP1a KP1b
Info dla nauczyciela

 

II. Naprowadzenie
Utworzenie zespołów eksperckich dla różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej.
     

 

III. Opracowanie
Opracowanie prezentacji dotyczącej konieczności przesyłu energii elektrycznej przez Europę.
KP2   KP3   KP4   KP5    Pomoc 1-3

 

IV. Prezentacja
Plakaty są prezentowane na forum grupy i oceniane zgodnie z ustalonymi kryteriami.
Kończąca dyskusja dotyczy możliwych motywów politycznych decyzji o budowie elektrycznych linii przesyłowych w Europie.
   
 

 

V. Pogłębienie
Uczennice i uczniowie piszą artykuł do gazetki szkolnej dotyczący spotkania informacyjnego.
   
 

 

VI. Gra symulacyjna

Gra symulacyjna "Pod prądem"

Wskazówki dla nauczyciela   Materiały do gry  

 

KP = Karta pracy
IN = Informacje dla nauczyciela
MA = Materiał metodyczny
P = Produkt uczenia się

©Projekt timeline i koncepcja: Roland Gerstenmeyer, Petra Meier, Anja Warnke

Bezpłatna konwersja plików pdf na pliki word
Ze względów estetycznych i technicznych wszystkie informacje dla nauczyciela, karty pracy i materiały zostały zamieszczone jako pliki pdf. Aby je zmienić, należy dokonać konwersji online na pliki word. W tym celu należy wpisać pojęcia "PDF" i "Word" w przeglądarce, np. Google, i skorzystać z linków, które zostaną polecone.

ImTeaM4.EU | postbox@imteam4.eu
Impressum | © All Rights Reserved